Roll Call

The amateur radio operators below have committed to serving their community by participating in our Alpine Fault Net.

 • Nelson / Marlborough - ZL1GA, ZL3DN, ZL2GBX, ZL1BDS, ZL3SV, ZL4WPS
 • Canterbury - ZL4WX, ZL3TVP, ZL4DRB, ZL1DFA, ZL3WR, ZL1BDS, ZL1DRB, ZL3TMB, ZL1GUD, ZL1CVD, ZL3LR, ZL3MTN, ZL3RX, ZL3PWM
 • West Coast - ZL2EBD, ZL3KDT, ZL2TBD, ZL4LO, ZL3FJG
 • Otago / Southland - ZL4FM, ZL4GJW, ZL1HAZ, ZL4QC, ZL4MB, ZL1AKM, ZL2BGX, ZL4JI, ZL4CJL, ZL4KX, ZL4OL, ZL4MDX
 • Northland /. Auckland - ZL1AOX, ZL1DK, ZL3RS, ZL1NL, ZL1CJB
 • Waikato / Bay of Plenty - ZL1ECG, ZL1HN, ZL1TXO, ZL1BMA
 • Gisborne / Hawkes Bay -
 • Taranaki -
 • Manawatu / Whanganui - ZL3TK
 • Wellington - ZL2SLD
 • Nelson / Marlborough - ZL3SV, ZL2NEB, ZL1BDS, ZL2GBX, ZL2MHZ, ZL2RE
 • Canterbury - ZL3CC, ZL4DRB, ZL3PX, ZL3PWM (ZL6EQ NET CONTROL)
 • West Coast - ZL4LO
 • Otago / Southland - ZL4MDX, ZL4JI, ZL4SY, ZL4JW, ZL4MB, ZL4KS, ZL4KON, ZL2BGX, ZL4TAE, ZL4GJW
 • Northland /. Auckland - ZL1AOX, ZL1PDT
 • Waikato / Bay of Plenty - ZL1AAO, ZL1TXO, ZL1PO, ZL1HN, ZL2BRO, ZL1GJM
 • Gisborne / Hawkes Bay - ZL2TSO
 • Taranaki -
 • Manawatu / Whanganui - ZL3TK
 • Wellington - ZL2SJP
 • Nelson / Marlborough - ZL1BDS, ZL3DN, ZL2GBX
 • Canterbury - ZL4DRB, ZL3PIE, ZL2NEB, ZL3TMB, ZL2GD, ZL3CC, ZL3PWM (ZL3EQ NET CONTROL)
 • West Coast - ZL4LO, ZL3ADH
 • Otago / Southland - ZL4JI, ZL4SY, ZL4QC, ZL4MB, ZL4KON, ZL4GJW, ZL4AI, ZL4KX, ZL4MDX, ZL2BGX
 • Northland /. Auckland - ZL1COP
 • Waikato / Bay of Plenty - ZL1TXO, ZL1HN, ZL1PO, ZL1HSV
 • Gisborne / Hawkes Bay -
 • Taranaki -
 • Manawatu / Whanganui - ZL3TK, ZL2CTM
 • Wellington -
 • Nelson / Marlborough - ZL2GVA, ZL4CS, ZL3DN, ZL2MHZ, ZL2BGX, ZL2NEB
 • Canterbury - ZL3TVP, ZL3RX, ZL1DRB, ZL3CC, ZL3GIG, ZL2TRT, ZL3BWG, ZL3ND, ZL3PAE, ZL3LR, ZL3TMB, ZL4DRB, ZL3PWM (ZL3EQ NET CONTROL)
 • West Coast - ZL2TBD, ZL4WPS, ZL3KDT
 • Otago / Southland - ZL1HAZ, ZL4MB, ZL4MDX, ZL4GJW, ZL4AS, ZL1BDS, ZL4VM, ZL2BGX, ZL4LC, ZL4KS, ZL4KX, ZL4BN
 • Northland /. Auckland - ZL1SKL, ZL1AOX, ZL1DK, ZL1RKO, ZL1JLM, ZL1COP, ZL1PDT
 • Waikato / Bay of Plenty - ZL1ECG, ZL1PO, ZL1HJ, ZL2CJH, ZL1TXO, ZL1BJN, ZL1PLG, ZL2ACK, ZL1HN
 • Gisborne / Hawkes Bay - ZL2RI, ZL1GA, ZL2ABK
 • Taranaki -
 • Manawatu / Whanganui - ZL3TK, ZL2CTM
 • Wellington -
 • Nelson / Marlborough - ZL1GA, ZL2IW, ZL2NEB, ZL3DN, ZL1BDS, ZL2MHZ, ZL4CS
 • Canterbury - ZL1DRB, ZL3LR, ZL4DRB, ZL3TMB, ZL3DMC, ZL3CC, ZL3TVP, ZL3ND, ZL3RX, ZL3PWM (ZL3EQ NET CONTROL)
 • West Coast - ZL2TBD, ZL4LO, ZL3KDT, ZL4DRB, ZL4WPS
 • Otago / Southland - ZL4FM, ZL4QC, ZL1HAZ, ZL4JI, ZL4JW, ZL4MDX, ZL4KS, ZL4SGB
 • Northland /. Auckland - ZL1NL, ZL3RS, ZL1DK, ZL1AOX, ZL1MR, ZL1RKO
 • Waikato / Bay of Plenty - ZL1HEX
 • Gisborne / Hawkes Bay - ZL2TSO
 • Taranaki -
 • Manawatu / Whanganui - ZL3TK
 • Wellington -
 • Nelson / Marlborough - ZL2GVA, ZL1GA, ZL3DN, ZL2GBX, ZL2MHZ, ZL2NEB
 • Canterbury - ZL3RX, ZL2VTH, ZL3LR, ZL4DRB , ZL1DRB, ZL3TMB, ZL3PWM (ZL3EQ Base)
 • West Coast - ZL4LO, ZL3KDT, ZL4WPS
 • Otago / Southland - ZL4MDX, ZL1HAZ, ZL4JW, ZL4KS, ZL4KX, ZL4FM, ZL4FOX
 • Northland /. Auckland - ZL1VOA, ZL1RKO
 • Waikato / Bay of Plenty -
 • Gisborne / Hawkes Bay -
 • Taranaki / Whanganui - ZL2AHA
 • Wellington - ZL2DR
 • Nelson / Marlborough - ZL2STR, ZL1GA, ZL2MHZ, ZL2GBX, ZL2NEB, ZL1GA
 • Canterbury - ZL3DMC, ZL2VTH, ZL3TMB, ZL3ND, ZL3PX, ZL3PWM (ZL3EQ Base)
 • West Coast - ZL4LO , Zl4WPS, ZL3ADX, ZL3KDT
 • Otago / Southland - ZL4QC, ZL4MB, ZL4VM, ZL4FOX, ZL4JI, ZL4GJW, ZL1HAZ, ZL4KS, ZL4MDX, ZL4KS, ZL4CEL, ZL4LV
 • Northland /. Auckland - ZL2SEA, ZL1DK, ZL1AOX, ZL3RS, ZL1COL, ZL1COP, ZL1JX, ZL2TSO, ZL1KIM,
 • Waikato / Bay of Plenty - ZL1SWW, ZL1TXO, ZL1HSV
 • Gisborne / Hawkes Bay - ZL2TSO, ZL3LJ, ZL2RI, ZL3LJ
 • Taranaki / Whanganui - ZL2TLF, ZL2AHA
 • Wellington - ZL2DR
 • Otago / Southland - ZL4KS, ZL4JW
 • West Coast - NIL
 • Canterbury - ZL3NLA, ZL1CBD, ZL4HK, ZL3RX, ZL3TMB, ZL3PWM (ZL3EQ Alpine Fault Base)
 • Nelson / Marlborough - ZL1GA, ZL2STR
 • North Island - ZL2SEA, ZL2DR, ZL1RQ, ZL2TSO, ZL1COP, ZL1DK, ZL3RS, ZL1AOX
 • West Coast - ZL4WPS
 • Canterbury - ZL3NLA ZL3RX ZL3EX ZL3TMB ZL4FZ ZL3ND ZL3GIG ZL3PWM
 • North Island - ZL2DR ZL2SEA ZL1NL